Jaar 2 - Basisopleiding Fasciatherapie - Fasciale kinesitherapie | BodyMind Academy
cookie set
x

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacy policy.

Meer info Akkoord
Therapy
Voor kinesitherapeuten

Jaar 2 – Basisopleiding Fasciatherapie – Fasciale kinesitherapie

Sensomotorische kinesitherapie diploma op zak? Dan breiden we in dit tweede jaar van de basisopleiding fasciatherapie uit naar de fasciale kinesitherapie. Daarin gaan we dieper in op specifieke lichamelijke klachten en op de complexere aspecifieke klachten.

Image Overlay

Wat is Fasciale Kinesitherapie?

In het tweede jaar van de opleiding breiden we de sensomotorische kinesitherapie uit naar de fasciale kinesitherapie. Daarin gaan we dieper in op specifieke lichamelijke klachten en op de complexere aspecifieke klachten om ze weloverwogen en doelgericht te kunnen behandelen. Dit doen we via vier toegangswegen:

  1. De sensorimotorische benadering wordt verdiept en verrijkt met zowel manuele fasciale technieken als via gepaste reëducatie.
  2. Op neurofysiologisch terrein worden de technieken die het autonoom zenuwstelsel reguleren uitgebreid met neurovasculaire en neuro-endocriene technieken. We gaan verder in op het pijnregulerend systeem gezien vanuit het perspectief van het voorspellend verwerkingssysteem.
  3. De betrokkenheid van de patiënt wordt verdiept om zware MUS klachten efficiënter te behandelen en de nevenwerking van zware medische problemen (vb kanker) te verzachten (verhelpen).
  4. Door middel van fysio-educatie vergroot de autonomie van de patiënt. Hij leert hoe hij zichzelf kan helpen en zijn aandoening verlichten. In een eerste stap ondersteunt en bestendigt hij de bekomen therapeutische resultaten om in een volgend stadium maximaal autonoom te zijn in zijn gezondheidsbeheer.

Waarom Fasciale Kinesitherapie?

Positieve sensaties bekrachtigen

Wil je jouw patiënt leren om niet enkel meer op de pijn te focussen, maar zich terug goed te voelen in zijn eigen lichaam? Zowel door de zachte technieken als de perceptietraining leren we om de positieve sensaties in het lichaam terug te vinden.

Een echte meerwaarde bij complexe problematieken

Door te vertrekken vanuit een lichaam-geest eenheid, kunnen zowel de fysiologische, psycho-emotionele als existentiële aspecten van de problematiek een plaats krijgen in onze behandeling. Het neurovasculair systeem maakt hier deel van uit.

Alternatief voor high velocity technieken

Bij heel acute klachten kunnen de high velocity technieken niet toegepast worden of houdt de patiënt niet van deze invasieve technieken. De fasciale technieken zijn een valabel alternatief: ze werken in op het weefsel en op de pijn en angst bij de patiënt.

Behandeling van trigeminusneuralgie, facialisparese en kaakproblemen

15-16/09/2023 Wemmel

In dit seminarie zoemen we in op het viscerocranium en het verloop van de belangrijkste craniale zenuwen. In de praktijk gaan we de n. trigeminus en n. fascialis leren vrijmaken. Ook de problematiek van het temporomandibulair gewricht wordt vanuit BodyMind perspectief aangepakt. Dit zowel via manuele fasciale technieken als via sensorimotorische reëducatie.

Lesgever: Griet De Coninck

Schrijf je in voor dit seminarie

Fasciale Kinesitherapie bij gewrichtsklachten en klachten van het peri-articulaire wekedelensysteem deel 1

13-14/10/2023 Temse

We leren hier alle overbelastingsletsels en -itis klachten van de perifere gewrichten op te heffen. Een evenwichtige combinatie van verschillende fasciale technieken dragen bij tot de integriteit van de perifere gewrichten. Een aangepaste sensorimotorsche reëducatie integreert de herwonnen bewegingsmogelijkheden in een beter functioneel bewegingspatroon.

Lesgever: Griet De Coninck

Schrijf je in voor dit seminarie

Educatieve technieken bij emoties en stress

17-18/11/2023 Wemmel

De aangeleerde fasciale technieken worden hier gecombineerd met ademhalingseducatie. Het aanpassingsvermogen van de ademhaling aan de situatie waarin de persoon zich bevindt, wordt hier hersteld. De bewustwording van actieve neutraliteit en full presence bij de patiënt wordt in de spotlights geplaatst. Ook dit vraagt een specifiek educatief protocol.

Lesgever: Hilde Custers

Schrijf je in voor dit seminarie

Fasciale Kinesitherapie bij gewrichtsklachten en klachten van het peri-articulaire wekedelensysteem deel 2

15-16/12/2023 Temse

In dit tweede deel gaan we specifieker in op de behandeling van verschillende aandoeningen van het peri-articulaire wekedelensysteem. Zo behandelen we oa een frozen shoulder, Dupuytren, logesyndroom, enkeldistorsie,...

Lesgever: Manon Delvael

Schrijf je in voor dit seminarie

Pulsologie bij vasculaire en niet-vasculaire aandoeningen deel 1

26-27/01/2024 Wemmel

De pulsologie is zeer kenmerkend en uniek voor onze methode. De benadering van het arteriële systeem in al zijn facetten krijgt tijdens deze seminaries alle aandacht. Deze technieken zijn een aanvulling van de reeds aangeleerde fasciale technieken of zijn een therapie op zich. In dit seminarie leer je de directe en indirecte pulsologie en behandeling van neurovasculair impingement.

Lesgever: Paul Sercu

Schrijf je in voor dit seminarie

Begeleiding bij kanker volgens BodyMind principe

08-09/03/2024 Temse

Brigitte Scheerlinck, experte in het behandelen en begeleiden van personen die lijden aan kanker, geeft ons dieper inzicht in de pathologie van kanker en onze inbreng als fasciale kinesitherapeut. Dit op het moment van de diagnose, de voorbereidende fase naar de medische interventie, de periode tijdens de behandeling, na de therapie en tot de patiënt zich opnieuw integreert in het dagelijks leven.

Lesgevers: Brigitte Scheerlinck en Manon Delvael

Schrijf je in voor dit seminarie

Pulsologie bij vasculaire en niet-vasculaire aandoeningen deel 2

26-27/04/2024 Temse

De pulsologie is zeer kenmerkend en uniek voor onze methode. De benadering van het arteriële systeem in al zijn facetten krijgt tijdens deze seminaries alle aandacht. Deze technieken zijn een aanvulling van de reeds aangeleerde fasciale technieken of zijn een therapie op zich. In dit seminarie richten we ons naar de lymfatische en veneuze drainage. Behandelingsprotocol bij migraine en sinusitis.

Lesgever: Paul Sercu

Schrijf je in voor dit seminarie

De persoonlijkheden

03-04/05/2024 Temse

Thierry Heyndrickx, docent aan de BodyMind Academy, gespecialiseerd in de perceptieve pedagogie, brengt ons bij hoe we ons gedrag en behandelingsopstelling kunnen aanpassen aan de verschillende persoonlijkheden. Vanuit zijn ervaring als acteur en zijn academische kennis maakt hij hier een interactief en geanimeerd seminarie van.

lesgever: Thierry Hendrickx en Linda de Lausnay

Schrijf je in voor dit seminarie

Pijneducatie

14-15/06/2024 Temse

In dit seminarie wordt meer nadruk gelegd op het coachingsaspect van onze therapie. Het 7-stappenplan helpt naar het efficienter omgaan met chronische pijn in het dagelijks leven. We leggen de nadruk op behandelingsprotocollen bij fibromyalgie, CVS en chronische pijn in het algemeen.

Lesgever: Griet De Coninck

Schrijf je in voor dit seminarie

Hoe helpt deze opleiding jou als kinesitherapeut?

In het tweede jaar gaan we ons verdiepen in de fasciale technieken, fysio-educatie en psycho-educatie  die ons toelaten om de patiënt als  persoon met al zijn interne en externe invloeden te benaderen.  De focus ligt nu meer op de behandeling van het neurovasculair en neuro-endocrien systeem bij de persoonsgerichte behandeling en begeleiding van patiënten met chronische pijn en functioneel somatische syndromen zoals fibromyalgie, CVS, migraine…

Daarnaast leren we fasciale technieken bij acute lichamelijke klachten van oa. het periarticulaire wekedelenapparaat.

fasciatherapeut

Hier doe je kennis op die je niet in boeken vindt.

Jaar 2 – Basisopleiding Fasciatherapie – Fasciale kinesitherapie

Praktische informatie

Locaties:

Wemmel
Cultureel centrum De Zandloper
Kaasmarkt 75
1780 Wemmel

Temse
Oratorie
oeverstraat 13
9140 Temse

Uren:

vrijdag van 9u30-18u
zaterdag van 9u30-17u
totaal lesuren per seminarie: 16u praktijk en 3,5u zelfstudie

Lunch:

  • Zelf te voorzien.
  • Je kan In Wemmel op vrijdag lunchen in de cafetaria, op zaterdag kan je eventueel de stad intrekken voor iets kleins.
  • In Temse kunnen er broodjes of slaatje besteld worden die dan geleverd worden in de Oratorie.

Algemene voorwaarden:

https://www.bodymindacademy.be/nl/algemene-voorwaarden/