Fascia & BodyMind Academy | Leer onze docenten kennen
cookie set
x

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze privacy policy.

Meer info Akkoord

Over
BodyMind Academy

Aan de BodyMind Academy volg je body-mind en fasciatherapie opleidingen voor kinesitherapeuten, fasciatherapeuten, osteopaten, life-coaches en andere professionelen.

Ons verhaal

Ons lichaam en onze geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar in onze Westerse maatschappij worden ze meer dan ooit gescheiden en apart behandeld. De BMA wil deze natuurlijke connectie terug herstellen door het aanbieden van ervaringsgerichte en wetenschappelijk onderbouwde trainingen die vertrekken vanuit een body-mind eenheid.

We richten ons op het verwerven van meer kennis over onze lichamelijke reacties en gedragingen en meer verbondenheid met ons eigen lichaam en haar innerlijke kracht. Zowel de interne communicatie van het lichaam als de externe communicatie worden aangewend om het stressniveau te reguleren, de graad van lichamelijke en psycho-emotionele aanpasbaarheid te verhogen en het welzijn te verbeteren. Dit stelt een individu in staat om de wijsheid van zijn/haar lichaam te gebruiken in het dagelijks leven en in de relaties met anderen.

De methode is gebaseerd op de recentste wetenschappelijke modellen omtrent het ontstaan en onderhouden van klachten. De klinische toepassing werd ontwikkeld door prof. em. Danis Bois aan de Universidade Fernando Pessoa (Porto).

De BMA organiseert verdiepende trainingen voor professionelen, therapeuten en coaches, alsook laagdrempelige trainingen voor iedereen die bij deze aanpak baat kan vinden. Voor verdiepende research werken we samen met wetenschappelijke onderzoekscentra, hoge scholen en universiteiten.

Bekijk opleidingen
Fascia opleidingen volgen aan de BodyMind Academy - Paul Sercu

“Toonaangevend binnen body-mind onderwijs, aangepast aan je persoonlijke leerdoelen en wetenschappelijk onderbouwd.”

Paul Sercu — Docent Fasciatherapie

Waarom je fasciatherapie opleidingen moet gevolgd hebben bij de BodyMind Academy

Toegankelijk en authentiek

De benadering is origineel in zijn soort en wordt op een begrijpbare en direct toepasbare manier aangebracht, zodat je de aangeleerde kennis en vaardigheden meteen kan omzetten in de praktijk.

De menselijke warmte

Het humane aspect van respect en evenwaardigheid loopt als een rode draad doorheen het onderwijs en de behandeling/begeleiding bij onze body-mind en fasciatherapie opleidingen.

Innovatief en wetenschappelijk

De benaderingen die we aanbieden zijn gebaseerd op de recentste wetenschappelijke bevindingen m.b.t. de fascia en op de toepassing ervan in de praktijk. Ook laten we ons onderwerpen aan wetenschappelijk onderzoek.

"BMA is een school waar je kennis opdoet en vaardigheden aanleert die je niet in boeken vindt."

Studente Fasciale en Sensomotorische Kinesitherapie

BodyMind Academy Team

Waar kan je al deze getalenteerde mensen aan de slag zien?